• a
  • b
  • c
  • d

Aktualności

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 24/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 24 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2020.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 23/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 23 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Oferta pracy

Delko S.A – polska spółka zajmująca się działalnością: handel hurtowy i detaliczny branży chemiczno–kosmetycznej, notowana na GPW, poszukuje osbób do tworzonego od podstaw Biura Prezesa Zarządu Grupy

Żeby zobaczyć szczegóły kliknij tutaj .

Raport półroczny za I półrocze 2020 roku.

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport półroczny za I półrocze 2020 roku.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 22/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 22 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 21/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 21 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 20/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 20 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 19/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 19 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 18/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 18 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 17/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 17 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 16/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 16 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 15/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 15 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za I kwartał 2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za I kwartał 2020.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 14/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 14 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 13/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 13 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 12/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 12 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 11/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 11 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 10/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 10 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Skonsolidowany raport roczny za rok 2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości Skonsolidowany raport roczny za rok 2019.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 09/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 09 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 08/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 08 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 07/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 07 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 06/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 06 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 05/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 05 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Podpisanie porozumienia oraz przedwstępnej umowy przeniesienia praw i obowiązków wspólników spółki jawnej.

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości raport bieżący 4/2020.

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Podpisanie porozumienia o rozpoczęciu negocjacji.

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu porozumienia o rozpoczęciu negocjacji.

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Podpisanie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2019.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 24/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 24 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 23/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 23 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 22/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 22 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 21/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 21 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 20/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 20 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport półroczny za I półrocze 2019 roku.

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport półroczny za I półrocze 2019 roku.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 19/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 19 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 18/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 18 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 16/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 16 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 16/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 16 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 15/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 15 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 14/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 14 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 13/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 13 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 12/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 12 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 11/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 11 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 10/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 10 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za I kwartał 2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za I kwartał 2019.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 9/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 9 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport z działalności Delko S.A. oraz GK Delko S.A. za rok 2018.

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport z działalności Delko S.A. oraz GK Delko S.A. za rok 2018.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 8/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 8 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 7/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 7 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 6/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 6 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 5/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 5 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 4/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 4 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 3/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 3 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 2/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 2 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 1/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 1 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Strona 1 z 21

pierwsza
poprzednia
1

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168