• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Profil działaności

Delko SA jest firmą handlową produktów FMCG: środki czystości, artykuły spożywcze, przemysłowe i kosmetyki.
Sprzedaż towarów handlowych prowadzona jest w kanale hurtowym (72,2 %) i detalicznym (27,8 %), jak również rozwijany jest kanał obsługi HoReCa (przetargi) oraz e-commerce.
Za rok 2020 sprzedaż osiągnęła 818,3 mln zł (182,9 mln €), z czego na artykuły przemysłowe przypadło 77,8 % a spożywcze i pozostałe 22,2 %.
Grupa działa na rynku wyłącznie polskim od 26 lat. Przez ostatnie 10 lat widoczny jest stały wzrost sprzedaży i poprawa wyniku finansowego przy zachowaniu dobrej płynności i braku ryzykownych inwestycji.
Grupa Delko działa w oparciu o model grupy kapitałowej gdzie działalność operacyjną w poszczególnych sektorach i regionach prowadzą spółki córki, których właścicielem jest Delko SA – spółka holdingowa. Model ten pozwala na większą elastyczność w działaniu lokalnym i lepsze wykorzystanie potencjału pracowników. Łącznie w Grupie jest 15 spółek, które prowadzą ten sam profil działalności od kilkudziesięciu lat. Grupa aby osiągnąć efekt skali – obszary zarządcze stopniowo centralizuje.

Łącznie Grupa prowadzi 73 sklepy i supermarkety spożywcze o powierzchniach od 150 m² do 1.000 m² pod lokalnymi markami: AVITA, A&K, Sedal i Słoneczko.
W Grupie pracuje około 1 350 osób.
Grupa prowadzi 3 hurtownie spożywcze w formie hal Cash&Carry, które jednocześnie pełnią rolę magazynów centralnych dla sklepów własnych.
Grupa Delko posiada szereg własnych nieruchomości i w odpowiednim stopniu lewaruje rozwój kredytem.

Od roku obrotowego 2014 corocznie wypłacana jest dywidenda dla Akcjonariuszy.
W tzw. „rynku tradycyjnym handlu” Delko od kilku lat zajmuje pozycję krajowego lidera dystrybucji środków czystości i dla wielu producentów polskich i zagranicznych jest czołowym odbiorcą w Polsce. Udziały % Delko w tym rynku nie przekraczają jednak 33% - co stwarza potencjał do dalszych wzrostów.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168