• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 4/2009


Raport bieżący 04/2009

Temat: Złożenie wniosków do GPW.

Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu 11 września 2009 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

1. wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

    * 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
    * 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
    * 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

 
2. wniosek o dopuszczenie 1.500.000 praw do nowych akcji (PDA) do obrotu giełdowego na rynku podstawowym,

3. wniosek o wprowadzenie 1.500.000 PDA do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168