• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 5/2009

 Raport bieżący nr 5/2009

Temat: Rejestracja PDA. 
 
Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Delko S.A. przekazuje w załączeniu komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji w dniu 16 września 2009 r. 1.500.000 praw do akcji serii C Spółki.

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A - Pobierz plik PDF (36KB)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168