• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 4/2010

Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w miesiącu lutym b.r. sprzedaż Spółki w ujęciu wartościowym przekroczyła kwotę 30.000.000 zł. (słownie: trzydziestu  milionów złotych), co stanowi ponad 27% wzrost w porównaniu z tym samym miesiącem 2009 roku. Natomiast w styczniu tego roku zanotowano blisko 18% wzrost sprzedaży w zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Osiągnięte wyniki są tym cenniejsze, że zostały zrealizowane w okresie (styczeń, luty), który zwykle charakteryzuje się niższym poziomem przychodów ze sprzedaży całej branży, sięgającym nawet kilkunastu procent w porównaniu z pozostałymi miesiącami roku.

Sprzedaż w pierwszych dwóch miesiącach 2010 r. jest zgodna z wartościami budżetowanymi na bieżący rok obrotowy. Zarząd Delko S.A. prognozuje realizację przyjętych wartości budżetowych Spółki w nadchodzących miesiącach.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168