• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 17/2010

Śrem, dnia 04 sierpnia 2010 r.
 


Raport bieżący 17/2010

 


Temat: Powołanie Prezesa Zarządu.


Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03 sierpnia b.r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła uchwałę w przedmiocie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Worsztynowicza.
 
Pan Andrzej Worsztynowicz jest związany z Delko S.A. od kilkunastu lat. Od 1995 r. do dnia 16 czerwca 2000 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, od dnia 27 czerwca 2002 r. do 15 stycznia 2004 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu, od dnia 15 stycznia 2004 r. do 06 listopada 2008 r. funkcję Prezesa Zarządu, natomiast od dnia 06 listopada 2008 r. do dnia 04 czerwca 2009 r. Wiceprezesa Zarządu Delko S.A. Ponadto, Andrzej Worsztynowicz był m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Delko OTTO Sp. z o.o., prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w przedmiocie doradztwa, zajmował stanowisko kierownicze w prywatnej firmie producenta chemii gospodarczej, był Dyrektorem w Forma Sp. z o.o. oraz Kierownikiem oddziału ZPM H. Cegielski Odlewnia Żeliwa. Andrzej Worsztynowicz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Ferrex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – producenta odlewów.  

Prezes Zarządu Spółki posiada tytuł magistra inżyniera, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, posiada dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa, uprawniający do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa, jak również ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, rachunkowości oraz finansów. 

Pan Andrzej Worsztynowicz nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168