• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 1/2011

Śrem, dnia 05 stycznia 2011 r.Raport bieżący 01/2011
Podpisanie aneksu do umowy o kredyt obrotowy.


Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu wczorajszym wpłynął do Spółki podpisany aneks do umowy o kredyt obrotowy. Wspomniana umowa została zawarta z Kredyt Bankiem S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku (raport bieżący 13/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.). Aneks został podpisany z datą 20 grudnia 2010 r. Zgodnie z ww. dokumentem kwota kredytu została zwiększona z kwoty 10.000 tys. zł (słownie: dziesięciu milionów złotych) do kwoty 15.000 tys. zł (słownie: piętnastu milionów złotych). Oprócz oświadczenia o poddaniu się egzekucji pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko S.A.
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168