• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 4/2012

Śrem, dnia 01 marca 2012 roku

 

 

Lista akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na WZ Spółki w dniu 29 lutego b.r.


Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% liczby głosów na WZ Spółki w dniu 29 lutego 2012 r.:


1. Doktor Leks S.A. – 1.107.426 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.107.426 głosów i stanowiących 27,3% głosów na WZ Spółki (18,5% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.); (łącznie Pan Dariusz Kawecki posiadał bezpośrednio i pośrednio poprzez Doktor Leks S.A. 1.246.985 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.246.985 głosów i stanowiących 30,8% głosów na WZ Spółki, co jednocześnie stanowi 20,9% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.),
2. Kazimierz Luberda łącznie z żoną Teresą Luberdą – 651.540 akcji zwykłych na okaziciela, dających 651.540 głosów i stanowiących 16,1% głosów na WZ Spółki (10,9% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.),
3. Mirosław Newel – 539.650 akcji zwykłych na okaziciela, dających 539.650 głosów i stanowiących 13,3% głosów na WZ Spółki (9,0% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.),
4. Mirosław Dąbrowski – 828.160 akcji zwykłych na okaziciela, dających 828.160 głosów i stanowiących 20,4% głosów na WZ Spółki (13,8% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.),
5. Delkor Sp. z o.o. – 751.360 akcji zwykłych na okaziciela, dających 751.360 głosów i stanowiących 751.360 głosów na WZ Spółki (12,6% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168