• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 26/2013

Raport bieżący 26/2013

ŚREM, 2013.10.14

 

Temat: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki Delko S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), od Pana Kamila Kliniewskiego, dotyczącego przekroczenia w dniu 4. października 2013r. progu 5% udziału Pana Kamila Kliniewskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A., o następującej treści:

" Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z postanowień art. 69 ust. 1 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz.U. nr 184, poz.1539) informuję, że po dokonaniu zakupu akcji Delko S.A. z siedzibą w Śremie przy ul.Gostyńskiej 51 w dniu 04.10.2013 r. w ilości 299.394 szt. akcji, zwiększyłem swoje zaangażowanie w tej Spółce do 300.594 szt. akcji, co stanowi 5,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia mnie do wykonywania 300.594 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Przed dokonaniem w/w transakcji posiadałem 1.200 szt. akcji, co w kapitale akcyjnym stanowiło 0,02% i uprawniało do 1.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”

Szczegółowa podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168