• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 02/2015

Data: 09.01.2015 r.
Raport bieżący nr 02/2015

Temat: przekroczenie liczby głosów na WZA powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 09. stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.69 ust1. pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Spółki TRIO PLUS Sp. z o.o. sp. k. o zwiększeniu liczby głosów na WZA Spółki, do których uprawniona jest spółka TRIO PLUS Sp. z o.o. sp. k. powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów.

Powodem zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Delko SA było przeniesienie w dniu 07. stycznia 2015 r. własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Delkor Sp. z o.o., w skład której wchodzi 870.200 szt. akcji Delko SA. na spółkę TRIO PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi. Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych, którego posiadaczem jest TRIO PLUS sp. z o.o. sp. k. nastąpiło w dniu 08. stycznia 2015 r. dla 751.360 szt. akcji i w dniu 09. stycznia 2015 r. dla 118.840 szt. akcji.

Przed dokonaniem ww. transakcji TRIO PLUS Sp. z o.o. sp. k. nie posiadała akcji DELKO SA i nie była uprawniona do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA.

Po dokonaniu ww. transakcji TRIO PLUS Sp. z o.o. sp. k. posiada 870.200 szt. akcji, co w kapitale akcyjnym stanowi 14,55% i uprawnia do 870.200 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA., co stanowi 14,55% ogólnej liczby głosów.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1382)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168