• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 29/2015

Data: 22.10.2015 r.
Raport bieżący nr 29/2015

Temat: Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Delko SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA informuje, że Rada Nadzorcza spółki w dniu 22. października 2015 r., na podstawie § 16 pkt 2.11 Statutu Delko SA, dokonała wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa do badania sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej Delko za rok 2015 oraz przeglądu sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej Delko za I półrocze 2016 r.

Firma Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3654.

Umowa z Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania badania sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej Delko za 2015 rok i przeglądu sprawozdań za I półrocze 2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168