• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 31/2015

Data: 02.11.2015 r.
Raport bieżący nr 31/2015

Temat: Podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży 100% udziałów w spółce Delkor Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 20. maja b.r., Delko SA informuje, że w dniu 02. listopada b.r. podpisała umowę przyrzeczoną sprzedaży udziałów w spółce Delkor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na mocy której Delko SA nabyła 100% udziałów w spółce Delkor Sp. z o.o. i z tym dniem przejęła nad nią kontrolę.

Spółka Delkor jest czołowym dystrybutorem hurtowym kosmetyków, artykułów chemii gospodarczej i artykułów higienicznych na terenie województwa łódzkiego i części województwa mazowieckiego. Firma powstała w 1997. Dystrybucję prowadzi w oparciu o działania własnych przedstawicieli handlowych, a także reprezentantów producentów. Spółka posiada również dział obsługi instytucji i odbiorców pozarynkowych, oferujący do sprzedaży odzież roboczą, obuwie, materiały biurowe, chemię specjalistyczną.

Podpisana umowa jest konsekwencją strategii Grupy Kapitałowej Delko S.A., która obok rozwoju organicznego uwzględnia również rozwój poprzez akwizycje, które umacniają pozycję Grupy w skali kraju.

Przed dokonaniem transakcji właściciele spółki Delkor dokonali przekształceń w spółce polegających na wydzieleniu z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa niezwiązanej z dystrybucją hurtową.

Przychody ze sprzedaży spółki Delkor w obszarze dystrybucji hurtowej wyniosły w 2014 r. 47 mln zł. Spółka osiągnęła w tym obszarze zysk brutto w wysokości 1,3 mln zł. Dane te zostały ustalone na podstawie zaudytowanego sprawozdania finansowego spółki Delkor za 2014 r. i zostały zweryfikowane w oparciu o badanie due dilligence przeprowadzone w spółce Delkor przez firmę Grant Thornton Frąckowiak, na zlecenie Delko SA.

Cena za 100% udziałów w spółce Delkor Sp. z o.o. wynosi 9.450.000 zł (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zapłata za udziały zostanie sfinansowana ze środków własnych Delko SA.

Na podstawie przeprowadzonego badania due dilligence, Zarząd Delko S.A. ocenia, że ww. akwizycja zwiększy roczne przychody Grupy Kapitałowej Delko o ok. 16 mln zł (Delko SA już w tej chwili jest głównym dostawcą do Delkor Sp. z o.o. więc przychody ze sprzedaży do Delkor Sp. z o.o. będą podlegały wyłączeniu w procesie konsolidacji). Szacowany wzrost, w wyniku akwizycji, skonsolidowanego zysku brutto GK Delko w skali roku wyniesie ok. 1,3 mln zł, bez uwzględnienia spodziewanych efektów synergii.

Wyniki spółki Delkor będą podlegały konsolidacji w ramach skonsolidowanego sprawozdania GK Delko SA, począwszy od 02. listopada 2015 r.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168