• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 7/2016

Data: 17.03.2016 r.
Raport bieżący nr 7/2016

TematWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. („Spółka”), w załączniku do niniejszego raportu bieżącego,  przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A. zwołanym na dzień 18. lutego 2016 r. i zakończonym po zarządzonej przerwie w obradach w dniu 17. marca 2016 r.

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168