• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 9/2016

Data: 17.03.2016 r.
Raport bieżący nr 9/2016

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 17. marca 2016 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. zwołane na dzień 18. lutego 2016 r. i zakończone po zarządzonej przerwie w dniu 17. marca 2016 r., wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7), 8), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz.133)

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168