• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 11/2016

Data: 01.04.2016 r.
Raport bieżący nr 11/2016

Temat: Rezygnacja członka zarządu emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Leszek Wójcik złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki z dniem 01. kwietnia 2016 r. Powodem rezygnacji są ważne względy osobiste.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168