• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 30/2017

Data: 15. listopada 2017 r.
Raport bieżący nr 30/2017

Temat: Rejestracja zmian w statucie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DELKO S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”) informuje, że w dniu 15. listopada 2017 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19. października 2017 roku przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z treści Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. z dnia 12 października 2017 roku. (Sąd dokonał zmian w rejestrze w zakresie zmiany treści: 16 ust.3 oraz §17 ust. 6 Statutu Spółki)

Spółka w załączeniu podaje treść dotychczasowych oraz zmienionych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za&nsbprównoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 133 z późn. zm.)

Pliki do pobrania

Załącznik do RB nr 30_2017

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168