• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 12/2018

Data: 13 czerwca 2018 r.
Raport bieżący nr 12/2018

Temat: Powołanie Zarządu Delko S.A.

Treść raportu:

Rada Nadzorcza w dniu 13 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Delko S.A. na wspólną dwuletnią kadencję. Na Prezesa Zarządu powołano pana Dariusza Kaweckiego, na Wiceprezwsa Zarządu powołano pana Mirosława Jana Dąbrowskiego.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168