• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 4/2019

Data: 12 luty 2019 r.
Raport bieżący nr 4/2019

Temat: Wystąpienie z wnioskiem dotyczącym ustalenia terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 12 lutego 2019 roku działając na podstawie §3 ust. 2 „przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów” zawartej w dniu 21.11.2018 roku oraz po otrzymaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielającej zgody na dokonanie koncentracji, wystąpił do wspólników Megana Sp. z o.o. z wnioskiem, w celu ustalenia terminu do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w spółce Megana sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wyrażając gotowość do zakupu udziałów.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168