• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 5/2019

Data: 28 luty 2019 r.
Raport bieżący nr 5/2019

Temat: Zakup sieci sklepów spożywczych od spółki Megana Sp. z o.o.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 21 listopada 2018r., Delko SA informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r. kupiła sieć 24 sklepów własnych i 57 franczyzowych prowadzących sprzedaż głównie artykułów spożywczych w Krakowie i okolicach.
Zakupu dokonano podpisując umowę przyrzeczoną sprzedaży udziałów w spółce Megana Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na mocy której Delko SA nabyła 100% udziałów w spółce Megana Sp. z o.o. i z tym dniem przejęła nad nią kontrolę.
Spółka MEGANA Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy kapitałowej Megana. Grupa prowadzi sklepy pod marką Nasze Sklepy Avita, która jest rozpoznawalna na rynku lokalnym od ponad 20 lat. Sklepy zlokalizowane są w województwie małopolski, śląskim, opolskim, podkarpackim. Zatrudnienie w Grupie Megana wynosi około 240 osób.
W roku 2017 skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej Megana wyniosły 88.834 tys. zł.
Cena za 100% udziałów w spółce Megana Sp. z o.o. wynosi 2.780.000 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Majątek oraz wyniki spółki Megana będą podlegały konsolidacji w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Delko SA, począwszy od 1 marca 2019 r.
Podpisana umowa jest konsekwencją strategii Grupy Kapitałowej Delko, która obok rozwoju organicznego uwzględnia również rozwój poprzez akwizycję segmentu detalicznego w FMCG, które umacniają rynkową pozycję Grupy.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168