• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 9/2019

Data: 24 kwietnia 2019 r.
Raport bieżący nr 9/2019

Temat: Korekta raportu rocznego za 2018 rok

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w Raporcie rocznym R za 2018 rok z dnia 24 kwietnia 2018 roku nie zostało umieszczone sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. Do załączonego raportu rocznego nie zostały wprowadzone żadne zmiany.

Pliki do pobrania

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168