• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 04/2020

Data: 27 lutego 2020 r.
Raport bieżący nr 04/2020

Temat: Podpisanie porozumienia oraz przedwstępnej umowy przeniesienia praw i obowiązków wspólników spółki jawnej.

Treść raportu:

Zarząd spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 lutego 2020 roku w wyniku zakończonych negocjacji Spółka podpisała porozumienie zobowiązujące oraz umowę przedwstępną w wyniku, których Delko S.A. nabędzie prawa i obowiązki wspólników spółki PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SPÓŁKA JAWNA R.KALICIŃSKI, L.LECH, M. NIEWINOWSKA (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do KRS pod numerem 0000084265, za cenę zakupu wynoszącą łącznie 1,8 mln zł.
W świetle podpisanych dokumentów Delko S.A. przeprowadzi audyt prawno-finansowy w Spółce.
Strony zobowiązane będą do przystąpienia do umowy przyrzeczonej, o której mowa w treści umowy przedwstępnej najpóźniej do dnia 29 maja 2020 roku.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na hurtowym i detalicznym obrocie artykułami spożywczymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
Zdaniem Zarządu Emitenta, nabycie praw i obowiązków wspólników Spółki wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój grupy kapitałowej Delko, jej przychody i wyniki finansowe.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168